Waarom chippen

Chippen is het aanbrengen van een transponder onder de huid, door middel van een injectie. Deze transponder bevat een uniek nummer, dat met behulp van een speciale reader afgelezen kan worden.
Alle dierenasielen, dierenambulances en dierenartsen hebben de beschikking over zo’n reader, waardoor uw dier in geval van vermissing gemakkelijk te identificeren is (u moet het dier na het chippen dus (laten) registreren op bijvoorbeeld www.ndg.nl). Ook is chippen verplicht bij vakantie naar het buitenland en bij sommige pensions. Kijk na op www.chipnummer.nl of uw huisdier juist geregistreerd is!

Verplichting voor honden:

Na jarenlang gesproken te hebben over het verplicht chippen en registeren van honden, is deze verplichting een feit geworden: alle pups moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden. Voordat de pups 8 weken oud zijn, moeten ze bovendien worden geregistreerd bij een door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen databank. Honden die worden geïmporteerd moeten binnen 2 weken worden geregistreerd. Op deze manier wil de staatssecretaris van Economische Zaken de malafide en illegale hondenhandel aanpakken.

De verplichting komt er op neer dat alle pups bij de fokker gechipt worden. Binnen 8 weken nadat de pup geboren is, moet hij bovendien geregistreerd worden bij een databank. Zo wordt het chipnummer gekoppeld aan de adresgegevens van de hond en zijn eigenaar. Bij een verhuizing of als de hond een nieuwe eigenaar krijgt, moeten de gegevens in de databank worden aangepast. Als de hond overlijdt, moet hij worden uitgeschreven. Zo blijven de gegevens in de databank altijd actueel.

Behalve dat de overheid op deze manier de malafide en illegale hondenhandel kan opsporen en aanpakken, heeft het chippen en registreren ook voor de hond en zijn baasje een belangrijk voordeel. Mocht de hond onverhoopt kwijtraken en weer gevonden worden, dan kan hij dankzij de chip en registratie veel gemakkelijker thuisgebracht worden.