Verantwoord antibiotica gebruik

Antibiotica zijn belangrijk om ziekteverwekkers te bestrijden, bij mens en dier. De werking van antibiotica wordt minder als bacteriën resistent worden. Dan krijg je ‘antibioticumresistentie’, dat betekent dat een bacterie niet meer reageert op het aangewezen antibioticum. De behandeling heeft dan geen effect en de patiënt wordt niet beter.

Antibiotica zijn levensreddend
Voor sommige ziekten bij dier en mens is behandeling met antibiotica van levensbelang. Resistentie moeten we dus proberen te voorkomen, zodat deze middelen blijven werken. Hoe vaker antibiotica worden gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Als we antibiotica willen blijven gebruiken, ook in de toekomst, moeten we ze op een verantwoorde manier inzetten. Daarom mogen alleen dierenartsen antibiotica voorschrijven na onderzoek van het dier. En u kunt helpen met de onderstaande tips.

antibiotica2l

Antibiotica zijn niet altijd noodzakelijk
Gelukkig hoeft niet iedere ‘infectie’ behandeld te worden met antibiotica. Antibiotica werken bijvoorbeeld niet tegen virusinfecties en sommige bacteriële infecties gaan vanzelf over. TIP: Vertrouw de dierenarts als deze zegt dat antibiotica niet nodig zijn.

Houd uw dier gezond
Gezonde dieren kunnen sommige infecties zelf bestrijden, zonder daarvoor medicijnen nodig te hebben. TIP: Gezonde voeding en een gezonde levensstijl met veel bewegen, regelmatig vaccineren en ontwormen, en regelmatige medische gezondheidscontroles bij de dierenarts zijn belangrijk.

Ga niet zelf dokteren
Geneesmiddelen vereisen altijd maatwerk voor dier en ziekte. Ze kunnen giftig zijn of ongewenste effecten hebben bij verkeerd gebruik. TIP: Gebruik geen overgebleven medicijnen van een ander dier (of mens) als u vermoedt dat er sprake is van een ziekte of infectie.

Handen wassen
De meeste bacteriën worden met de hand verspreid, dus ook van dier naar mens, en andersom. Het kan om onschuldige bacteriën gaan, maar ook zeer resistente bacteriën worden op deze manier overgebracht (bijvoorbeeld MRSA en MRSP–> multiresistente bacteriën die ongevoelig zijn voor penicilline en die infecties kan veroorzaken bij dier en mens). Deze bacteriën zijn zeer gevaarlijk, ook voor u! TIP: door uw handen te assen met water en zeel en goed af te drogen met een schone handdoek kunt u voorkomen dat bacteriën verspreid worden.

Testen geeft meer zekerheid
Om zeker te weten of er bij uw dier sprake is van een infectie, en met welk middel deze het beste te behandelen is, kunnen testen nodig zijn. Voor het inzetten van sommige antibiotica is een bacteriologisch onderzoek zelfs verplicht. De dierenarts kan beter kiezen of antibioticum nodig is, en zo ja, welk antibioticum het meest geschikt is. TIP: Laat testen uitvoeren als de dierenarts dat adviseert.

Volg de aanwijzingen op
Therapietrouw is belangrijk voor verantwoord antibioticumgebruik. TIP: Geef het geneesmiddel precies zoals de dierenarts heeft voorgeschreven, sla geen dosering over en stop de behandeling niet zonder overleg met de dierenarts.

Overleg met de dierenarts
Als u zich zorgen maakt over antibioticaresistentie; praat hier dan over met de dierenarts. Uw dierenarts weet wat er met uw dier aan de hand is en is uw adviseur voor alle vragen op het gebied van de gezondheid en behandeling voor uw dier!

antibiotica1

Registratie medicatie
Medicatie is wettelijk ingedeeld in drie groepen: UDD, UDA en VRIJ. Medicatie die is geregistreerd als UDD mag alleen worden toegediend door de dierenarts, denk hierbij aan injecties. Medicatie die UDA is geregistreerd, is alleen op voorschrift van de dierenarts, denk hierbij aan antibiotica, oorzalf en oogzalf met antibiotica. Deze medicatie mag niet zonder voorschrift worden verkocht, dit is wettelijk zo vast gesteld en wij als praktijk houden ons aan deze voorschriften. Medicatie met de registratie VRIJ mag u zo aan de balie afhalen, denk hierbij aan ontworming, ontvlooiing en voedingssupplementen.

De reden waarom er niet bij de assistente aan de balie, antibioticum opgehaald kan worden;

Voorschrijven van antibiotica gebeurt uitsluitend door een dierenarts na lichamelijk onderzoek van het dier en het stellen van een klinische diagnose. Hierna wordt het juiste middel, de juiste dosering en de juiste behandelduur vastgesteld.