Titerbepaling bij honden

 

IMG_5012

Waarom titeren?
Het is al jaren bekend dat het niet nodig is om de cocktail jaarlijks te geven, omdat de bescherming voor de ziektes waartegen deze vaccinatie bescherming biedt (Parvo, Hondenziekte en Besmettelijke leverziekte) minimaal 3 jaar aanhoudt. Daarom vaccineren we bij Dierenkliniek De Tweesprong ook al jaren op maat, waarbij de cocktail maar eens in de 3 jaar gegeven wordt. Het is inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat bij sommige honden de bescherming tegen deze ziektes zelfs nog langer aanhoudt dan 3 jaar en de cocktail-enting dus mogelijk nog minder vaak hoeft te worden gegeven. Dit is te bepalen door de afweerstoffen tegen deze ziektes te meten in het bloed. Dit kan nu ook bij ons met behulp van de VacciCheck. Hiervoor nemen we een klein beetje bloed af bij uw hond en kunnen we de bepaling nog dezelfde dag op de praktijk uitvoeren. Is de afweer nog voldoende tegen deze ziektes, dan hoeft uw hond hiertegen niet te worden gevaccineerd en testen we bijvoorbeeld 3 jaar later opnieuw.

Helaas kunnen we geen titerbepaling doen voor de Ziekte van Weil en Kennelhoest omdat deze vaccinaties 1 jaar werkzaam zijn. Daarom dient er wel jaarlijks tegen deze ziektes te worden gevaccineerd.

 

We volgen hierbij de volgende richtlijnen:

 • Artikel geschreven door Dr. Ing. Paul Overgaauw, in overleg met Prof. Dr. Herman Egberink van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en dierenarts Maico Boumans:

Vaccineren en titerbepalingen

 

 

 Meer informatie over titeren en vaccineren:

 • Het titer protocol, wat zijn de tijdstippen waarop de titerbepaling voor de hond het meest zinvol is? –> Voor het antwoord op de vraag is het titerprotocol opgesteld door MSD Animal Health, de producent van Nobivac vaccins:

MSD titer-protocol

 

 • Brochure MSD: praktische aspecten rond vaccinatie worden toegelicht en er wordt informatie gegeven over de Nobivac® vaccins voorhonden, waarbij gegevens over werkzaamheid en veiligheid zijn beschreven:

Vaccineren op maat, richtlijnen, advies en protocollen

 

ziekte-van-weil

U kunt een afspraak maken voor de jaarlijkse controle en Vaccicheck. We kijken uw hond helemaal na en nemen een klein beetje bloed af voor de titerbepaling. Als de uitslag bekend is kunnen we een afspraak maken voor de benodigde vaccinaties.

Kosten
De kosten van de Vaccicheck, inclusief lichamelijk onderzoek en bloedafname zijn 66,83 euro. Indien u hiervoor kiest, dan krijgt u 15 euro korting op de jaarlijkse vaccinatie (Ziekte van Weil en evt. Kennelhoest). Blijkt dat uw hond op basis van de uitslag ook nog gevaccineerd moet worden voor Parvo, Hondenziekte en/of Besmettelijke Leverziekte dan krijgt u deze er gratis bij.

Samenvattend:

 • Niet vaccineren is geen optie!
 • Als u graag zo min mogelijk wilt vaccineren, maar wel de immuunstatus van uw hond wilt weten.
 • Er kan een titerbepaling van antistoffen tegen de volgende ziektes gedaan worden: Parvo, Hondenziekte en Besmettelijke leverziekte.
 • De VacciCheck wordt bij voorkeur gedaan op het moment dat de hond volgens schema gevaccineerd zou moeten worden. Is de titer voldoende hoog, dan kan men het vaccineren eventueel uitstellen of  later opnieuw de titer laten bepalen.
 • De uitslag van de bepaling is altijd een momentopname, wij kunnen géén garantie geven over de duur van de immuniteit.
 • In de VS en Engeland worden deze testen al veel gebruikt.
 • De betrouwbaarheid van de VacciCheck-titerbepaling is goed.
 • Ziekte                                             Sensitiviteit         Specificiteit
  Canine Distemper Virus                    100%                       83%
  Canine Parvo Virus-2                          88%                     100%
  Canine Adeno Virus-1                         96%                       82%

 

Nog veel vragen

 • Wat is de betrouwbaarheid van titerbepalingen en kan het voor alle vaccinaties uitgevoerd worden?
 • Wanneer moet er bij een voldoende hoge titer opnieuw gevaccineerd of getest te worden?
 • Download het artikel (PDF) voor de antwoorden op deze vragen; Vaccineren en titerbepalingen

 

Vaccinatiegraad in Nederland

Door te vaccineren kunnen we huisdieren een goede bescherming bieden. Echter om een goede bescherming te krijgen d.m.v. vaccinatie is het belangrijk dat de vaccinatiegraad van de gehele populatie hoog genoeg is. Dit wordt “kudde-immuniteit” genoemd. Helaas is de vaccinatiegraad van honden en katten veel te laag in Nederland, waardoor bij een uitbraak ziektes zich snel zal kunnen verspreiden.

Het belang van vaccineren

Preventieve gezondheid staat hoog op onze agenda. Door te vaccineren kunnen we huisdieren een goede bescherming bieden.
Toch zijn er nog altijd katten-, honden-, en konijneneigenaren die vaccinaties overslaan. Veel huisdieren missen daardoor vaccinaties die ze echt nodig hebben. Een gemiste kans voor diergezondheid en het dierwelzijn!