Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op onze overeenkomsten zijn van toepassing: de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Een kopie van de Algemene voorwaarden kunt u aan de balie inzien.

Of download hier een exemplaar:

algemene-voorwaarden-KNMvD-1